!css

Société Générale Private Banking lanceert samen met Rockefeller Financial een Beleggingsfonds

In het kader van een wereldwijde alliantie met Rockefeller Financial* lanceert Société Générale Private Banking het Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM **, een compartiment binnen Moorea Fund en Bevek naar Luxemburgs recht.

Het Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM is in België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland goedgekeurd en bedoeld voor particuliere beleggers die een meerwaarde zoeken voor hun investering op middellange tot lange termijn.

De beleggingsstrategie van het fonds waarvan het beheer gedelegeerd is aan Rockefeller Financial richt zich op Noord-Amerikaanse bedrijven met een business model dat getuigt van sterke groeiresultaten en een aantrekkelijke potentiële valorisatie en dynamische groei.

Het fonds is in US dollars uitgedrukt en heeft tot doel over een periode van 3 jaar beter te presteren dan de S&P 500-index. Het bestaat uit gemiddeld 35 à 50 aandelen van grote Noord-Amerikaanse bedrijven die het volle vertrouwen hebben van de afdeling Vermogensbeheer. Het fonds wordt actief beheerd en geniet van:

- een grondig sectoriële research op basis van een “bottom-up” analyse van de bedrijven in kwestie;

- een sterke expertise in de opbouw van een gediversifieerde portefeuille, rekening houdend met risicobeheer;

- actieve opvolging van de portefeuille en een duidelijke procedure inz. Effectenverkoop;

- portefeuillebeheerders met gemiddeld 20 jaar ervaring binnen de sector, waarvan 10 jaar binnen Rockefeller Financial.

Dankzij Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM kunnen particuliere cliënten van Société Générale Private Banking mee genieten van de expertise van Rockefeller Financial m.b.t. het beheer van activa voor vermogend cliënteel en Family Offices.

De lancering van dit fonds is een belangrijke stap binnen de alliantie dd. 2008 tussen Société Générale Private Banking en Rockefeller Financial met als doel samen producten en diensten te ontwikkelen voor kapitaalkrachtige particulieren en families.

 

* Rockefeller & Co. Inc communiceert onder de naam Rockefeller Financial. ROCKEFELLER is een gedeponeerd merk en wordt gebruikt met de toestemming van Rockefeller Financial.

** Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM is onderhevig aan rente- en beleggingsrisico’s. Teruggave van belegd kapitaal kan niet gegarandeerd worden. De prospectus is op eenvoudig verzoek beschikbaar bij Société Générale Private Banking in België, Frankrijk, Luxemburg, Monaco en Zwitserland.